Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Prosument – na czym polega bycie prosumentem i czy to się opłaca?

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 135
Redakcja poleca!

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) posługuje się pojęciem prosumenta (a dokładniej prosumenta energii odnawialnej).

Prosument – na czym polega bycie prosumentem i czy to się opłaca?
To pojęcie najczęściej występuje w kontekście instalacji fotowoltaicznych jako oznaczenie podmiotów czerpiących korzyści z OZE.

Na czym polega bycie prosumentem, kto może nim zostać, a także jakie zalety niesie ze sobą to rozwiązanie? Rozwiewamy Twoje wątpliwości.

Prosument – kto to jest?

Ustawa o OZE definiuje prosumenta, jako „(…) odbiorcę końcowego, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej (…)”. Definicja legalna pojęcia nie należy do najkrótszych (ani najprostszych). Jak należy ją rozumieć?

Samo pojęcie prosumenta to połączenie słów „producent” i „konsument”. Będzie to więc podmiot, który jednocześnie produkuje dany towar oraz jest zaangażowany w jego konsumpcję. Jeżeli więc kupujesz od operatora energię elektryczną, ale jednocześnie produkujesz ją i wykorzystujesz oraz odprowadzasz do sieci, jesteś prosumentem. 

Kto może zostać prosumentem?

Zakres pojęcia prosumenta stopniowo się rozszerza i kolejne nowelizacje ustawy o OZE dodają nowe grupy podmiotów. Aktualnie status prosumenta może przysługiwać:

 • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
 • osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą, ale niezwiązaną w przeważającym stopniu z wytwarzaniem energii,
 • osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rolne, rybackie lub sadownicze, ale także zajmującym się hodowlą,
 • małym i średnim firmom,
 • spółdzielniom energetycznym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,
 • jednostkom samorządu terytorialnego (gminom, powiatom i województwom),
 • spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym,
 • związkom wyznaniowym.

Nie jest jednak przesądzone, czy w ramach kolejnych prac legislacyjnych do listy podmiotów nie dołączą kolejne.

Zalety modelu prosumenckiego

Rozważając opłacalność modelu prosumenckiego, powinieneś spojrzeć na OZE w szerszym kontekście.

 1. Przede wszystkim, stajesz się niezależny energetycznie. W perspektywie zapowiadanych od lat podwyżek cen prądu to, że możesz oprzeć się na własnej instalacji prądotwórczej, jest dużą zaletą.
 2. Po drugie inwestycja w OZE stanowi krok w stronę czystego środowiska, ponieważ inwestując w odnawialne źródła energii, nie przyczyniasz się do globalnej eksploatacji złóż węgla.
 3. Po trzecie, długofalowa inwestycja w fotowoltaikę pozwala zacząć oszczędzać pieniądze już po kilku latach.

Dzięki systemowi dotacji i ulg możesz znacznie obniżyć koszty instalacji, a o samą energię nie musisz się martwić. Słońce będzie świeciło jeszcze przez kilka miliardów lat, gwarantując oszczędność dłużej niż jakakolwiek lokata bankowa.

Czy warto inwestować w mikroinstalacje?

Wiesz już, kto to prosument, ale co obejmuje tzw. pakiet prosumencki? System opustów pozwala przede wszystkim na magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w sieci operatora, która działa jak magazyn o nieograniczonej pojemności. Oddaną tam energię odbierzesz w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na prąd. Energia jest także rozliczana w dłuższych cyklach, dzięki czemu lepiej skorzystasz z energii w okresie zaniżonej produkcji.

Korzyści dla prosumentów objęły także osoby, które dopiero rozważają budowę domu. Dla najmniejszych instalacji (do 6,5 kW) nie będzie wymagany specjalny projekt budowlany. Co więcej, mikroinstalację można wybudować nawet tam, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla działki inne przeznaczenie niż produkcyjne.

Regulacje prawne ciągle się zmieniają, ale ostatnia nowelizacja sprawiła, że mikroinstalacje stały się znacznie bardziej opłacalne.

Prosument a opłacalność fotowoltaiki

Ustawa o OZE wprowadziła model tzw. prosumenckich opustów. Co to jest i na czym polega? Wszyscy prosumenci zostali objęci systemem prowizyjnym, który polega na obciążeniu energii odbieranej z sieci opłatą. Oczywiście nie oznacza to kolejnej pozycji na rachunku za prąd, ale przekłada się na relację ilości energii oddanej do sieci do energii z niej odebranej. W zależności od mocy instalacji, jako prosument możesz odebrać 70 % (dla instalacji powyżej 10 kW) lub 80 % (dla instalacji do 10 kW) prądu przekazanego jako nadwyżka. To opłata za medium, którego i tak nie mógłbyś w danej chwili wykorzystać (chyba że inwestując w kosztowny magazyn energii i instalację off-grid lub hybrydową). Można więc ze spokojnym sumieniem uznać, że takie rozwiązanie jest opłacalne.

Okazuje się, że to jednak nie koniec zmian. W rządzie trwają rozmowy na temat kolejnych nowelizacji przepisów o OZE. Miałyby one dotyczyć m.in. zmiany sposobu rozliczania opłaty dystrybucyjnej i uproszczenia systemu. Jednym ze skutków byłaby możliwość odbioru 100% oddanej energii elektrycznej. Trwają również prace nad wprowadzeniem konstrukcji tzw. prosumenta zbiorowego (np. mieszkańców domów jednorodzinnych na osiedlu) oraz prosumenta wirtualnego (który pobiera energię z innej lokalizacji niż jego miejsce zamieszkania). Tak daleko idące zmiany wymagałyby jednak zmian modelu rozliczeniowego.

Ile tak naprawdę zarobisz jako prosument?

Dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna zakłada, że będziesz uiszczał jedynie opłatę handlową, która wynosi kilkanaście złotych miesięcznie. Nie będziesz jednak płacił za zużywaną energię elektryczną. Instalacja powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby po odjęciu prowizji zakładu energetycznego oraz szacowanego poziomu autokonsumpcji Twoje zapotrzebowanie na energię z sieci wynosiło 0% lub było jak najbliższe tej wartości. Firmy instalacyjne powinny uwzględnić również Twój rytm zużycia prądu i dostosować instalację do najkorzystniejszej taryfy. Wtedy fotowoltaika staje się maksymalnie opłacalna.

Przekonaj się, że bycie prosumentem na wiele zalet i postaw na energię pochodząca z odnawialnych źródeł. Zajrzyj na https://n-energia.pl/ i wybierz profesjonalną firmę zajmującą się montażem paneli PV i fachowym doradztwem w zakresie OZE.

Polecane