Dzisiaj jest: 14.8.2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Ogłoszenie:

Fotowoltaika - Zapasy magzynowe i srodki trwałe

dodano: 2020.07.24 ważne do: 2021.01.20 wyświetleń: 43
Szczegóły ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Spirvent sp. z o.o. sp. k., ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składników majątku upadłej spółki stanowiących:
1 zapasy magazynowe w całości – z pominięciem poz. 33 spisu majątku  - o w wartości 699.981,00 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych) netto – cena minimalna stanowi 70% wartości oszacowania tj. 489.986,70 zł. (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 70/100) netto,
2. środki trwałe – o wartości 117.123,00 zł (sto siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote) netto - cena minimalna stanowi 70% wartości oszacowania tj. 81.986,10 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 10/100) netto;
wymienione w raporcie z wyceny majątku upadłej spółki, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w dniu 3 marca 2020 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w raporcie z wyceny majątku upadłej spółki, sporządzonym przez biegłego sądowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego dnia 3 marca 2020 roku, dostępnym na stronie http://www.radcapoznan.com w zakładce „Oferty sprzedaży”, a nadto znajdują się w aktach postępowania upadłościowego o sygn. akt GUp 378/19 Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, Poznań. 

Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie stanowiącej 10% ceny minimalnej, na rachunek masy upadłości numer 79 1020 4027 0000 1902 1600 2597 z dopiskiem „wadium  – sygn. akt XI Gup 378/19” -  najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2020 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu  19 sierpnia 2020 roku w kancelarii syndyka.
Oferta powinna spełniać wymagania opisane w Regulaminie sprzedaży, dostępnym na stronie kancelarii syndyka http://www.radcapoznan.com w zakładce „Oferty sprzedaży”.
 
Kontakt
Spirvent sp.z o.o. sp. k w upadłości
Poznań, woj. wielkopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane