Dzisiaj jest: 14.8.2020, imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Ogłoszenie:

Sprzedaż przedsiębiorstwa w całości - Fotowotaika

dodano: 2020.07.24 ważne do: 2021.01.20 wyświetleń: 42
Szczegóły ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości spółki pod firmą Spirvent sp. z o.o., ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki  przedsiębiorstwo upadłej spółki SPIRVENT sp. z o.o. w upadłości - w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego - z wyłączeniem należności do ściągnięcia oraz środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych, zgodnie z Postanowieniem SR Poznań Stare Miasto z dnia 8.06.2020 r. o zgodzie na sprzedaż przedsiębiorstwa, sygn. akt XI Gup 377/19.  
Sprzedaż jest dokonywana w trybie art. 311, 316 i 320, w zw. z art. 206 ustawy prawo upadłościowe,  a w skład przedsiębiorstwa wchodzą ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, wymienione w aktualizacji raportu z wyceny majątku upadłej spółki, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Wojciecha Rutkowskiego w dniu 1 kwietnia 2020 roku.
Patenty wchodzące w skład przedsiębiorstwa:
1/Patent układu przeksształtonika DC/DC/Ac Con
Inne prawa majątkowe:
1/ Projekt System Wolta k/2015/04/aw
2/ Projekt Kulomb
3/ Projekt Miktoinwerter (prototyp)
4/ Projekt falownik Julia
Ruchomości - zapasy magazynowe wymienione w wycenie.
Cena minimalna wynosi 802.529,00 zł. (osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) netto.
Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 80.000,00 zł. na rachunek masy upadłości numer 57 1020 4027 0000 1802 1599 5088 z dopiskiem „wadium - sprzedaż przedsiębiorstwa  – sygn. akt XI Gup 377/19” -  najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2020 r. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu  19 sierpnia 2020 roku w kancelarii syndyka.
Oferta powinna spełniać wymagania opisane w Regulaminie sprzedaży.
Wycena przedsiębiorstwa, postanowieni o zgodzie na sprzedaż oraz regulamin sprzedaży dostępne na stronie kancelarii syndyka http://www.radcapoznan.com w zakładce „Oferty sprzedaży”.
 
Kontakt
Spirvent sp.z o.o. w upadłości
Poznań, woj. wielkopolskie ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Polecane